Generalforsamlingsreferater mm.

Hans Milter Pedersen

På LGAs generalforsamling i Lübeck, lørdag den 27. september 2014 ,blev flg. besluttet:

 

Dirigent: Hans

Beretning og Regnskab godkendt

 

Indkomne forslag:

§ 3.3.5 Valg af: Président, Viceprésident, Caissier, Secrétaire

 

Ændres til

§ 3.3.5 Hyldes af vinderen af Presidents Cup, der samtidig overtager hvervet som President. Såfremt der ikke er kæret en vinder af President Cup træder § 3.3.5a i kræft

§ 3.3.5a: Valg af president

§ 3.3.6: Valg af Vicepresident, Cassier, Secretaire

 

Næste årsmøder:

22/11 2014 hos Peder

28/2 2015 hos Allan

13/6 2015 hos Kurt ?? - kan ændres hvis Kurt ønsker

26/9 2015 hos Poul

21/11 2015 hos Hans

 

Der kunne ikke kæres en "Årets mand" i 2014

 

Under evt. blev flg drøftet.

 

Sommerturen skal på sigt ændres til et arrangement uden børn

Påhæng kan deltage i dele af herreturen - f.eks. hvert andet år.

Forslag om fælles ferie i 2016 eller 2017 til Toscana drøftet - blev positivt modtaget.